Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Felszín alatti víz monitoring, figyelőkutak vizsgálata

2013.07.01.Ismét sikeresen hajtotta végre minden megbízója részére az első féléves felszín alatti víz monitoring vizsgálatokat az Enviroinvest Zrt.

Felszín alatti víz monitoring vizsgálat

A környezetvédelmi hatóság számos esetben ír elő az adott telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak nyomon követése céljából felszín alatti víz monitoring végzésére kötelezést. A megfigyelés részben a felszín alatti víz szintjének rendszeres, meghatározott időközönként (általában havi gyakoriságú vagy féléves) mérésére és a tevékenységből eredő potenciális szennyezőanyagoknak megfelelő szerves és/vagy szervetlen kémiai komponensek (pl. általános vízkémiai komponensek, toxikus fémek és félfémek, szénhidrogén szennyezés esetén TPH, BTEX, PAH stb.) akkreditált mintavételére és szintén akkreditált vizsgáló laboratóriumban történő vizsgálatára terjed ki. A monitoring vizsgálatok céljára vízjogi létesítési engedély birtokában a terület felszín alatti víz áramlási irányának figyelembevételével figyelőkutakat szükséges kialakítani, melyek közül legalább egy a telephelyre érkező, a telephelyi tevékenység által minőségileg nem befolyásolt víz mintavételére alkalmas háttérkút. A kutak vízjogi üzemeltetési engedély birtokában működtethetők. Az akkreditált helyszíni mintavételeket követő laboratóriumi vizsgálatok eredményeit a környezetvédelmi hatóság a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről szóló mindenkor hatályos (jelenleg a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) jogszabály szerinti szennyező komponensenként külön-külön meghatározott (B) szennyezettségi határértékekhez viszonyítva kiértékelt jelentés formájában kéri meghatározott időközönként (félévente, éves gyakorisággal) benyújtani.

 

Sikeres monitoring figyelőkutakból

Az Enviroinvest Zrt. számos Megbízója részére végez felszín alatti víz monitoring vizsgálatokat immár több éve az ország különböző területein akkreditált vizsgáló laboratórium bevonásával. Végezzük hulladéklerakók, felhagyott bányaterületek, ipari üzemek telephelyeinek, kármentesítés alatt álló és már rekultivált területek felszín alatti víz monitoringját. Rendszeresen felvállaljuk a monitoring rendszerek tervezését, a vízjogi engedélyezési dokumentációk elkészítését és alvállalkozók bevonásával a figyelőkutak kivitelezését is kompletten.

2013. I. félévében újból sikerrel végeztük el például a Bakonyi Erőmű Zrt. balinkai bányaüzemeinek területén és az „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft. ajkai hulladéklerakója környezetében telepített figyelőkutak monitoring vizsgálatait.

Az Enviroinvest Zrt. a környezeti monitoring tevékenysége nem kizárólag a felszín alatti víz vizsgálatokra terjed ki, végzünk földtani közeg, hulladék összetétel monitoring vizsgálatokat is , illetőleg alvállalkozóink bevonásával helyszíni zaj- és levegőtisztaság-védelmi mérésekre is vállalkozunk.

 

« vissza a környezetvédelmi hírekre