Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Környezetvédelmi engedélyeztetés, engedélyezés

Környezetvédelmi engedélyezés jogi háttere

Magyarországon az egyes beruházások bizonyos paraméterek alapján környezetvédelmi engedélyezés, engedélyeztetés lefolytatását követően, a környezetvédelmi hatóságok engedélyének függvényében kaphatnak létesítési-, üzemelési engedélyt. Az egyes tevékenységekre vonatkozó méret-, illetve kapacitás határokat a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 1. - 3. mellékletei tartalmazzák. A környezetvédelmi engedélyezés során a környezetvédelmi hatóság által kiadható engedély megszerzéséhez előzetes vizsgálati-, környezeti hatásvizsgálati- vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

A rendelet alapján a tevékenység megkezdéséhez az alábbi táblázatban bemutatott engedélyek megszerzése szükséges:

 

A tevékenység mely mellékletben szerepel

Szükséges eljárás típusa

Kiadható engedély

Csak az 1. számú mellékletben

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Környezetvédelmi engedély

Az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szerepel

Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)

Csak a 2. számú mellékletben szerepel

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély)

Csak a 3. számú mellékletben szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Környezetvédelmi engedély

A 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek

Környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Egységes környezethasználati engedély

A 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel és a tevékenység várható környezeti hatásai nem jelentősek

Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

Egységes környezethasználati engedély

3. számú mellékletben szerepel, de nem éri el a küszöbértéket, vagy a feltétel nem teljesül de a Felügyelőség megállapítása alapján várható környezeti hatásai jelentősek

Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Környezetvédelmi engedély

 

Az egységes környezethasználati engedély (IPPC engedély) jelentős különbsége a környezethasználati engedélytől, hogy a tanulmánynak tartalmaznia kell az adott technológia elérhető legjobb technika - BAT elemzését is.

 

Kiadható engedélyek (környezetvédelmi, környezethasználati)

A területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi  felügyelőség a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek vonatkozásában a környezetvédelmi engedélyezés során az alábbi engedélyeket adhatja ki:

Az egyes engedélyekről bővebb tartalmat a fenti linkekre kattintva olvashat.

 

Az előzetes vizsgálat

Az előzetes vizsgálat jogi hátterét a 314/2005. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza. Előzetes vizsgálat lefolytatása és előzetes vizsgálati dokumentáció készítése szükséges minden olyan esetben, mikor az engedélyezendő tevékenység a rendelet 3. sz. mellékletében szerepel, vagy 2. és 3. sz. mellékletében egyszerre szerepel. Az előzetes vizsgálat tartalmi követelményeit a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

 

Szolgáltatásaink környezetvédelmi engedélyezés területén

Az ENVIROINVEST Zrt. szakemberei már a beruházás kezdeti szakaszában segítenek eldönteni, hogy az adott beruházás megvalósításához mely környezetvédelmi engedélyezés eljárás lefolytatása és mely engedély megszerzése szükséges. Szükség esetén segítséget nyújtunk a szóba jöhető pályázati (ÚSZT, KEOP) források feltárásában, valamint vállaljuk a pályázati dokumentációk (megvalósíthatósági tanulmányok) elkészítését.

 

Amennyiben az adott beruházás a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet hatálya alá tartozik, szakembereink készek a teljes környezetvédelmi engedélyezés eljárás lefolytatására, és az engedélyhez szükséges vizsgálati tervdokumentációk elkészítésére. Az ENVIROINVEST Zrt. szakemberei a környezetvédelem valamennyi szakterületére rendelkeznek környezetvédelmi szakértői jogosultsággal.

 

Építési beruházások környezeti engedélyezése

Felhívjuk a beruházók figyelmét, hogy a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet legutóbbi módosítása miatt szinte valamennyi építéssel járó beruházás esetén szükséges a környezetre gyakorolt hatások becslése!
Az engedélyezési eljáráshoz (építési is!) szükséges a 314/2005. (XII.25.) Kormány rendelet 13. mellékletébe foglalt adatlap  csatolása. Az adatlap szakszerű kitöltéséhez, a később felmerülő problémák elkerülése érdekében javasoljuk megfelelő tapasztalattal rendelkező, környezetvédelmi szakértő igénybevételét! A Környezetvédelmi hatóság, mint az eljárásba bevont szakhatóság valamennyi engedélyezési eljárást megakaszthatja, a szükséges környezetvédelmi engedély megszerzéségi.

 

A feltárt problémák orvoslására minden esetben javaslatot teszünk, és szükség esetén vállaljuk a további tervezést, engedélyeztetést is.

 

Környezetvédelmi beruházások előkészítése, lebonyolítása, működő üzemek felülvizsgálata témakörben tehát az ENVIROINVEST Zrt. összefoglalóan az alábbi feladatokat vállalja:

  • beruházások előzetes vizsgálata és hatásvizsgálata, környezetvédelmi engedélyeztetés, IPCC engedélyeztetés;
  • közreműködés a környezetvédelmi beruházások pénzügyi forrásainak megteremtésében (pályázatok felderítése, pályázati dokumentációk elkészítése);
  • környezetvédelmi beruházási projektek teljes körű menedzselése;
  • környezetvédelmi felülvizsgálat végzése;
  • környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés kidolgozása, elkészítése;
  • környezetvédelmi kockázatelemzés;

 

Amennyiben kérdése van, vagy árajánlatot kérne, forduljon tanácsadóinkhoz!

 

Vissza a Környezetvédelmi feladatok oldalra