Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Levegőtisztaság-védelem

A levegő tisztaságának nagy jelentősége van az ember egészsége és a környezet jó állapotának megóvása szempontjából, a légszennyező anyagok kibocsátásának visszaszorítása elsődleges feladat.

 

A légszennyező anyag kibocsátás szabályozásának jogi háttere

A levegőszennyezés, az emissziós értékek szabályozására összetett jogszabályi környezet áll rendelkezésre.

Az egyes légszennyező forrásokat méretük és típusuk szerint kategorizálták, s határozták meg az emissziós határértékeket.

A helyhez kötött pontforrások emissziós határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet szabályozza. Kivételt képeznek a tüzelőberendezésekhez kötött pontforrások, melyek emissziós határértékeit (bemenő hőteljesítményüktől függően) a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet, vagy a 110/2013. (XII.4.) VM rendelet határozza meg.

 

A levegőminőség szabályozás és jogi háttere

A légszennyezés levegő minőségre gyakorolt hatása, a levegő állapotának alakulása az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) állomásain mért adatok megfigyelésével is jól nyomon követhető.

A levegőterheltség (légszennyezettség) a mérőállomásokon rögzített adatokkal jellemezhető, a levegőterheltségi szint határértékeit (egészségügyi-, ökológiai-) a 6/2011. (I.14.) VM rendeletben állapították meg.

 

Emisszió mérés, légszennyező anyag kibocsátás csökkentés

Az ENVIROINVEST Zrt. jelentős tapasztalattal rendelkezik a légszennyező pont- és diffúz források emissziójának mérésében, eredményeinek értékelésében. A mérési adatok alapján elvégezzük az adott légszennyező forrás hatásterületének számítását (lásd később), szükség esetén pedig javaslatot teszünk emisszió csökkentési technológia alkalmazására.

Szükség esetén tervezünk, engedélyezetünk és kivitelezünk légszennyező anyag csökkentő berendezéseket (pl.: porleválasztók). Vállaljuk mérőműszerek helyének tervezését, kivitelezését is.

 

 

órás hatásterületHatásterület lehatárolás

Az egyes légszennyező források (pont vagy diffúz) immissziós hatásterületének lehatárolásához a jogszabályok és a magyar szabványoknak megfelelő módszereket alkalmazunk. A rövid idejű (órás, 24 órás) és a hosszú idejű (éves) hatások vizsgálatára a magyar fejlesztésű TRANSZMISSZIÓ 1.1™ szoftvert alkalmazzuk. A szoftver a nemzeti szabványoknak és hatályos jogszabályoknak megfelelő értékeket, számítási metodikákat vesz figyelembe, ugyanakkor EU konform. A program a terjedés számítása során a Gauss-féle csóva modellt használja, melyet számos más, nemzetközi gyakorlatban is elterjedten használt modellező szoftver is alkalmaz.

A hatásterület lehatárolásakor nagy gyakorlatot és tapasztalatot igénylő feladat az alapadatok, azaz a modell bemenő paramétereinek helyes meghatározása. A vizsgált területre vonatkozó levegőterheltségi szint az OLM mérési adatai alapján, statisztikai módszerekkel határozható meg. Az emisszió terjedését alapvetően befolyásoló szélviszonyokról és légköri stabilitási állapotokról pedig az egész ország területére rendelkezünk hosszú idősoros adatbázisokkal.

 

 

éves hatásterületBűzterhelés

A légszennyezés egy speciális, ma még kissé mellőzött, ám egyre inkább figyelembe vett formája a bűzterhelés. A bűzterhelés olyan szaghatással járó légszennyező anyag vagy anyagok keverékének környezetbe jutása, amelyek összetevőikkel egyértelműen nem jellemezhetők, az adott környezetben környezet-idegenek, és az érintett terület rendeltetésszerű használatát zavarják.

Ugyan a magyar jogszabályi háttér a bűzterhelés vonatkozásában határértékeket még nem határoz meg, a vonatkozó 306/2010 (XII.23.) Kormány rendelet előírásai alapján a bűzterhelést okozó tevékenység végzőjének „védelmi övezetet” kell kialakítania.

Szükség esetén vállaljuk a bűzzel járó tevékenység (pl.: hulladéklerakók, állattartó telepek) bűzterhelés számítását, és az eredmények alapján meghatározzuk a védelmi övezet nagyságát is, melyet azután térképen ábrázolunk.

 

 

A levegőtisztaság-védelem témakörben tehát az ENVIROINVEST Zrt. összefoglalóan az alábbi feladatokat vállalja:

  • emisszió mérés;
  • emisszió csökkentő berendezések tervezése, kivitelezése;
  • emisszió monitoring berendezések tervezése, kivitelezése;
  • immisszió (hatásterület) meghatározása;
  • bűzterhelés számítás, védelmi övezet meghatározása;

 

Vissza a Környezetvédelmi feladatok oldalra