Kövessen minket a Facebook-on! Kövessen minket a Twitter-en!
Látogassa meg blogunkat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Az Ön neve: Az Ön e-mail címe:

Referenciák - Környezetvédelmi engedélyeztetés

Környezetvédelmi beruházások előkészítése, lebonyolítása, működő üzemek felülvizsgálata témakörben az ENVIROINVEST Zrt. az alábbi feladatokat vállalja: előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálat, felülvizsgálat végzése, engedélyeztetés. A referencia listát az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Év Feladat Megbízó
2016

MASPEX OLYMPOS Kft.

Nyárlőrinc 13/41 hrsz-ú telephely kapacitás bővítése kapcsán végzendő előzetes vizsgálat elkészítése

Pap Tibor Építésziroda Kft.
2016

Andocsi Fehér Gyémánt Kft. karádi pulykanevelő telep bővítéséhez
építési engedély környezetvédelmi tervfejezetének elkészítése

Andocsi Fehér Gyémánt Kft.
2016

FKF Nonprofit Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálata

FKF Nonprofit Zrt.
2016

Regionális Gumihasznosító Erőmű technológiai vizsgálata tanulmány elkészítése

Bade-Pro Kft.
2016

Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ üzemi kárelhárítási terv aktualizálása

FKF Nonprofit Zrt.
2016

Sajóvelezdi 015/14 hrsz alatti meddőhányó kitermeléséhez és hasznosításához szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció elkészítése

Bányagép Bt.
2016

FKF Nonprofit Zrt., Ipacsfa utcai Logisztikai és szolgáltató központra elkészült EVD átdolgozása

FKF Nonprofit Zrt.
2016

Környezetvédelmi szakértői feladatok elvégzése:

A)   hatásvizsgálati szakértői dokumentáció készítése fellebbezés előkészítésére;

Megbízó környezetvédelmi szakértői képviselete a hatósági eljárás során.

Losonczi Ottó
2016

SEEMANN Holding Kft. Bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenység megkezdésének engedélykérelme

Környezetvédelmi tervfejezet
SEEMANN Holding Kft.
2015 A Balatonboglár, 0175/5-6 hrsz-ú telephely telepengedélyezési eljáráshoz kapcsolódó környezetvédelmi tervfejezetet elkészítése  Let’s Wash Chemical Kft.
2015 Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Gyár teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elkészítése  Duna-Dráva Cement Kft.
2015 IZSÉPKER PLUSZ Kft. paksi homokbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának természetvédelmi fejezetének elkészítése  Bányagép Bt.
2015 A Lőrinci 1 hrsz.-ú és Zagyvaszántú 435 hrsz.-ú területen elhelyezkedő 27 db azbeszt tartalmú depónia mintavétele és a vizsgálatra kijelölt átlagminták laboratóriumi vizsgálatainak elvégzése, a hulladék lerakhatóságára illetve veszélyes anyag tartalmára vonatkozó dokumentációk elkészítése  Partner-Depónia Hulladékhasznosító Kft.
2015 A Bakonyi Erőmű Zrt. ajkai salak-pernye kazettáinak üzemi kárelhárítási terv elkészítése  Green Ecomarket Kft.
2015 A Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Hőerőműve üzemi kárelhárítási tervének felülvizsgálata  Green Ecomarket Kft.
2015 „Bugyi IV. kavics és homok” védnevű bányatelek teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata  Bányagép Bt.
2015 Nagyatád Város Önkormányzatának tulajdonában álló Nagyatád 2447, 2563, 3343, 2298, 2336 hrsz-ú területeken bekövetkezett vis maior esemény szakértői dokumentációjának elkészítése Nagyatád Város Önkormányzata
2015 Bugyi 01003/11 hrsz. alatti, 4,8693 ha nagyságú terület művelés alól való kivonásához kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elkészítése Nagy-Ok Trade
Állatjóléti Kft.
2015 Schuller Eh'klar Kft. pécsi, Eperfás út 2. alatti telephelyére vonatkozóan környezetvédelmi szempontú felülvizsgálati dokumentáció készítése  Schuller Eh'klar Kft.
2015 KARZOL-TRANS Logisztikai központ, természetvédelmi szakértői munka, természetvédelmi tervfejezet készítése Kék Ózon Kft.
2015 A mohácsi rekultivált hulladéklerakón alapállapot vizsgálatok elvégzése, alapállapot-jelentés dokumentáció elkészítése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Kft.
2014 A Nagykőrös, 1112 hrsz. alatt található telephelyen létesítendő élelmiszeripari göngyöleg raktár előzetes vizsgálati dokumentációjának elkészítése Pap Tibor
Építésziroda Kft.
2014 Abony külterületén létesítendő homok célkitermelő hely vonatkozásában az Bányafelügyelőség engedélyezési eljárásának lefolytatásához szükséges környezetvédelmi tervfejezet elkészítése Bányagép Bt.
2014 A hácsi borjúnevelő bővítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi engedély módosítás kérelmi dokumentáció összeállítása MANVEE FARM Kft.
2014 A DDC Kft. Váci gyár egységes környezethasználati (IPPC) engedély részét képező alapállapot értékelő dokumentáció elkészítése Duna-Dráva Cement Kft.
2014 Apátfalva-Csanádpalota-Kövegy-Magyarcsanád-Nagylak és Nagyér-Ambrózfalva-Csanádalberti-Pitvaros kistérségi vízellátó rendszer ivóvízminőség javításához kapcsolódó előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése Keviép-A-HÍD Konzorcium
2013 Rábapaty IV.-es kavicsbánya létesítését megelőző környezetvédelmi engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére HUNEXT Kft.
2013 Rábapaty I. – Kavicsbánya” elnevezésű bánya bővítéséhez kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítése  HUNEXT Kft.
2013 Sajóvelezd, külterület 015/14 hrsz alatti meddőhányón tervezett tevékenység előzetes vizsgálati és NATURA 2000 hatásbecslési dokumentáció  Pulmonata Kft.
2013 Előzetes vizsgálati dokumentáció összeállítása a hácsi borjúnevelő bővítéséhez  MANVEE FARM Kft.
2013 Dorlin-System Kft. Fejlesztési projekt – technológia BAT szempontú értékelése  Dorlin-System Kft.
2013 Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet Kocsér, külterület 021/1 hrsz. alatti telephelyen lévő 2 db 25 m3-es szimplafalú, hengeres, föld alatt elhelyezkedő acéltartály és technológiai berendezések megszüntetéséhez, továbbá 2 db 10 m3-es szimplafalú, hengeres, föld alatt elhelyezkedő acéltartály tüzivíz tárolóvá történő átminősítéséhez szükséges elővíizsgálati dokumentáció elkészítése  AK-S Kft.
2013 A Duparec Kft. budapesti telephelyére (1215 Budapest, Duna u. 42.) vonatkozó telepengedélyeztetéshez készítendő környezetvédelmi tervfejezet elkészítése Duparec Kft.
2013 A Dunakeszi Települési Szilárd Hulladéklerakó és Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ üzemi kárelhárítási terveinek felülvizsgálata FKF Zrt.
2013 Az "AVAR AJKA" Városgazdálkodási Kft. ajkai nem veszélyeshulladék-lerakó megyei rendezési tervbe történő beillesztéséhez szükséges, a 76/2009. (IV.8.) Korm.rendelet szerinti térségi területfelhasználási engedélykérelmi dokumentáció elkészítése "AVAR AJKA" Városgazdálkodási Kft.
2012-2013 Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ (PRHK) egységes környezethasználati engedélyben előírt 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzése FKF Zrt.
2012-2013 Csákvár Nagyközség településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításához szükséges környezeti vizsgálat lefolytatása Csákvár Nagyközség Önkormányzata
2012 Duna Papír Kft. területén tervezett nem veszélyes hulladékkezelési engedély elkészítése Duna Papír Kft.
2012 Ajkai hulladéklerakó új figyelőkútjainak vízjogi engedélyeztetése "AVAR AJKA" Városgazdálkodási Kft.
2012 ED-IM-EN Böszörmény Konzorciumban a "Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének kármentesítése" projekt  - Műszaki beavatkozási terv és engedélyeztetés Hajdúböszörmény Város Önkormányzat
2012 Inotai Erőmű Várpalota 3668 hrsz. ingatlanon lévő tározó vízi létesítményeinek (tóvízmű) elbontásához, valamint az 5 db víztermelő kút (kavicskutak) eltömedékeléséhez szükséges elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció elkészítése ÖKONO 2000 Kft.
2012 Continental Automotive Hungary Kft. veszprémi üzeme parkoló bővítéséhez kapcsolódóan a szennyvíz kibocsátási határérték megállapítási engedélykérelme Dekonta-Öko Kft.
2011-2012 Az "Avar Ajka" Kft. egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata "Avar Ajka" Városgazdálkodási Kft.
2011 Vízvár 040/3 hrsz. alatti ipari csarnok építési engedélyezési terv környezetvédelmi hiánypótlás készítése Viktória-Épker Kft.
2011 Continental Teves Mo. Kft. veszprémi üzeme bővítéséhez szükséges előzetes vizsgálat dokumentációjának elkészítése Dekonta-Öko Kft.
2010 A Bakonyi Erőmű Zrt. inotai zagykazetták (I. és II. sz.) és a közöttük elhelyezkedő 0195 hrsz-ú területen kialakítandó B3 típusú hulladéklerakó előzetes hatásvizsgálati dokumentációjának és az egységes környezethasználati engedély dokumentációjának elkészítése ÖKONO 2000 Kft.
2010 Ercsi cukorgyár területén létesítendő termikus talajtisztító berendezés környezetvédelmi engedélyeinek aktualizálása Cekonta Kft.
2010 A Budapest XX. ker. Nagykörösi út-Szentlőrinci út-M5-ös autópálya által közrefogott területen tervezett Baumax Áruház csapadékvíz- és szennyvízelvezetésének szikkasztására vonatkozó elővizsgálati dokumentáció és monitoring terv elkészítése PVN Hungaria Kft.
2010 Békéscsaba vasútállomás kiviteli tervek, valamint kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás műszaki köteteinek elkészítéséhez a környezetvédelmi elemek vizsgálata Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.
2009 A Bakonyi Erőmű Zrt. almásfüzítöi telephelyén létesítendő erőmű előzetes vizsgálat dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetés Green Ecomarket Kft.
2009 Ajka 039 hrsz. alatti nem veszélyeshulladék-lerakó egységes környezethasználati engedély módosításához szükséges feladatok elvégzése „AVAR AJKA” Városgazdálkodási Kft.
2009 Nagykálló Város szennyvíztisztító telep létesítéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyeztetés Nagykálló Város Önkormányzata
2008 A nagykállói szennyvíztisztító telep létesítése, KEOP-1.2.0./1F-2008-0094 számú pályázathoz kapcsolódó tanulmányok készítése Nagykálló Város Önkormányzata
2008 A nagykállói szennyvíztisztító telep létesítése, KEOP-1.2.0./1F-2008-0094 számú pályázathoz kapcsolódó részletes megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés készítése Nagykálló Város Önkormányzata
2008 Sealed Air Magyarország Kft. Újhartyáni üzemének előzetes vizsgálat dokumentációjának elkszítése, engedélyeztetés Sealed Air Magyarország Kft.
2008 Termelésből kivonásához szükséges előzetes környezeti hatásvizsgálat Bugyi külterület 01285/12 és 01285/14 hrsz.-ú területen, engedélyeztetés Németh József vállalkozó
2008 Előzetes vizsgálati dokumentáció gépjármű tesztpálya megvalósításához a 8200 Veszprém, Vakcsai külső dülő hrsz. 01011/28 és 01011/20 ingatlanon, engedélyeztetés DEKONTA-ÖKO Kft.
2008 A Bakonyi Erőmű Zrt. almásfüzítői telephelyén létesítendő erőműre egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez szükséges feladatok elvégzése, engedélyeztetés Green Ecomarket Kft.
2008 Értékelő jelentés a Bakonyi Erőmű Zrt. Ajkai Erőművében ALBREN PP alternatív tüzelőanyag biomasszával és import barnaszénnel történt kísérleti együttégetéséről ÖKONO 2000 Kft.
2008 A Dráva Tej Kft. barcsi tejüzem szennyvízkezelő létesítményének műszaki kiviteli tervei Dráva Tej Kft.
2008 A Coats Crafts Hungary Kft. nagyatádi cérnagyár ideiglenes szennyvízkezelő rendszere vízjogi üzemeltetési engedély dokumentációjának elkészítése, engedélyeztetés Coats Crafts Hungary Kft.
2007-2008 A COATS Magyarország Kft. telephelyén építendő ideiglenes textilipari szennyvízkezelő rendszer megvalósíthatóságához vízjogi létesítési engedély tervdokumentációján készítése, engedélyeztetés, a vízjogi létesítési engedély szerinti generál kivitelezés, megvalósulási tervdokumentáció készítése COATS Magyarország Kft.
2007-2008 Bakonyi Erőmű Rt. Balinka I. bányaüzem Műszaki létesítési és engedélyezési tervdokumentáció készítése, engedélyeztetés, a műszaki beavatkozás kivitelezése  ÖKONO 2000 Kft.
2007 Budapest XX. kerületbe tervezett BAUMAX áruház előzetes vizsgálat dokumentációja PVN Hungária Kft.
2007 Gyoma állomás-Murony elágazás közötti vonalszakasz pályarekonstrukció tanulmány és engedélyezési tervének kidolgozása 160 km/h sebességre, valamint Murony elágazás-Békéscsaba állomás közötti pályaszakasz módosított engedélyezés terve FÖMTERV Zrt.
2007 Az ajkai kommunális hulladéklerakó egy új monitoring kútjának kialakítása, vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció készítése, engedélyeztetés és engedélyezési eljárás két monitoring kút eltömedékelésére AVAR AJKA Városgazdálkodási Kft.
2006-2008 A Mátraholding Zrt. által létesítendő elektromos és elektronikai hulladék feldolgozó telepre engedélyeztetés végzése, a létesítéshez és a beüzemeltetéshez szakmai tanácsadás Mátraholding Zrt.
2005-2006 Gyoma - Békéscsaba MÁV vonal rekonstrukció, engedélyezési és tender terv környezetvédelmi munkarészek terveinek elkészítése, hatósági egyeztetések végzése ill. közreműködés a tervek engedélyeztetésében FŐMTERV Rt.
2005-2006 Bakonyi Erőmű Rt. Ajkai Hőerőmű zagytározójára teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése, engedélyeztetés Green Ecomarket Kft.
2005-2006 A Bakonyi Bioenergia Kft. ajkai telephelyén működő hő- és villamos energia termelő berendezéseire teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése, engedélyeztetés Green Ecomarket Kft.
2005-2006 A Bakonyi Erőmű Rt. ajkai telephelyén működő hő- és villamosenergia-termelő berendezésere teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése, engedélyeztetés Green Ecomarket Kft.
2005-2006 Az AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett települési szilárdhulladék-lerakóra teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése, engedélyeztetés AVAR Ajka Városgazdálkodási Kft
2005-2006 A szarvasi szennyvízcsatorna-hálózatra és szennyvíztisztító telepre teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat készítése, engedélyeztetés Békés Megyei Vízművek

 

 

Vissza a Referenciákhoz